Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Om oss

Advokatbyrån GRANIT är en byrå med bred kompetens inom affärsjuridik.

Advokatbyrån GRANIT är en affärsjuridisk byrå på ständig frammarsch. Vi tillhandahåller konsultation inom ett flertal rättsområden. Vårt uppdrag är att bistå våra klienter med råd i den löpande verksamheten och som ombud vid förhandlingar och tvister.

Vi strävar alltid efter att skapa en nära och kontinuerlig relation med våra klienter. Genom kontinuitet kan vi få en djupare förståelse för våra klienters verksamhet och de behov som uppstår i densamma. Med hjälp av engagemang och kompetens strävar vi efter att ge största möjliga klientnytta. Det är vår ambition och förhoppning att såväl våra klienter som vi ska utvecklas genom ett nära och fruktbart samarbete.

Förutom juridisk expertis, är en av grundstenarna i vår verksamhet ett stort engagemang och en affärsmässig syn på de juridiska frågeställningar som våra klienter dagligen ställs inför.

Det ska alltid vara enkelt att anlita oss och vi strävar efter att leverera en effektiv och kvalitetsmässig rådgivning. Oavsett vad saken gäller är vårt mål att alltid stödja våra klienter så att de utvecklas på ett, för deras specifika bransch, gynnsamt vis.

Varje klientkontakt är lika viktig och det förtroende som vi erhåller från våra klienter är den egentliga grunden för vår verksamhet. Vi uppfattar oss vara mycket privilegierade. Vi får varje dag möjlighet att påverka och stödja våra klienter, vilket är både stimulerande och roligt. För oss är det viktigt att förmedla den känslan till våra klienter.

Advokatbyrån GRANIT startade sin verksamhet i januari 2011. Innehavare och delägare är advokaterna Maria Lidsten, Kristofer Munde och Kristian Ahlberg. Kontoret är beläget på Kronhusgatan 7 i Göteborg och har, vår Göteborgsprägel till trots, klienter i hela landet. Vi arbetar med svensk affärsjuridik och våra klienter utgörs av såväl ägarledda mindre företag som större internationella koncerner.